Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és továbbképző évfolyamok száma

Művészeti ágTanszakElőképző évfolyamAlapképző évfolyamTovábbképző évfolyam
TáncművészetNéptánc472