Tanári kar

Név/egyéb információkTanított tantárgyak
Ádámné Szikszay Marianna
tanító
2.c osztályfőnök-helyettes
magyar nyelv és irodalom,
ének-zene, angol nyelv
angol tehetségkibontakoztató,
napközis foglalkozások
Aszódiné Balla Erzsébet
tanító
alsós természettudományi munkaközösség-vezető 
4.a osztályfőnök
matematika, testnevelés, környezetismeret, néptánc,
vizuális kultúra, etika,
napközis foglalkozások, néptánc
felzárkóztatás matematikából,
„Kíváncsiak klubja” szakkör
Baloghné Cseppentő Anita
tanító
idegen nyelvi munkaközösség-vezető
1.b osztályfőnök
anyanyelv és kommunikáció, irodalom, ének-zene, báb,
angol nyelv, angol szakkör,
napközis foglalkozások,
NYIK felzárkóztatás, angol felzárkóztatás
Batáné Tóth Enikő
tanító
6.a osztályfőnök
testnevelés, gyógytestnevelés
Benedekné Pap Linda
2.c osztályfőnök
matematika, vizuális kultúra, etika,
felzárkóztatás matematikából,
technika, testnevelés,
napközis foglalkozások
Biró Gyöngyi
tanító
2.b osztályfőnök
magyar nyelv és irodalom,  
etika, napközis foglalkozások,
felzárkóztatás NYIK-ből,
disputa szakkör
vizuális kultúra, technika és tervezés
Borbényi Beatrix
tanító, tanár
angol nyelv, etika, vizuális kultúra
angol felzárkóztatás
Busi Szilvia
tanító
4.a osztályfőnök-helyettes
magyar nyelv és irodalom, technika,
napközis foglalkozások,
BTMN fejlesztés,
magyar nyelv és irodalom felzárkóztatás
Czétényi Csaba
tanár
testnevelés munkaközösség-vezető
5.b osztályfőnök
testnevelés, matematika,
matematika tehetségkibontakoztató, felvételi felkészítő foglalkozás matematikából
Czinegéné Krecsun Éva
tanító
5.a osztályfőnök
matematika, napközis foglalkozások,
matematika tehetségkibontakoztató,
felzárkóztató matematikából
Cseh Zsolt Bence
művészeti iskolai tanár
népi játék, néptánc
Demeter Orsolya
tanár
8.b osztályfőnök-helyettes
magyar nyelv és irodalom,
magyar nyelv és irodalom tehetségkibontakoztató foglalkozás, NYIK, anyenyelv és irodalom felvételi előkészítő, színjátszó szakkör
El Bakour Bernard André
tanár
földrajz, természettudomány,
egyéni foglalkozások, iskolai sportkör
Fodor Erika
tanító
4.c osztályfőnök-helyettes
matematika, testnevelés, 
környezetismeret,
etika, sakk szakkör,
napközis foglalkozások,
felzárkóztatás matematikából
Gál Orsolya
tanító
3.c osztályfőnök-helyettes
matematika, testnevelés,
etika, matematika felzárkóztatás,
napközis foglalkozások
Gémesi Györgyi
tanító
2.a osztályfőnök
matematika, természetismeret,
vizuális kultúra, techniak és tervezés,
napközis foglalkozások, etika,
 felzárkóztatás matematikából, 
„Kis kíváncsiak klubja” szakkör
Gura Judit
tanító
3.b osztályfőnök-helyettes
matematika, vizuális kultúra,
technika és tervezés, etika,
testnevelés, iskolai sportkör
napközis foglalkozások,
felzárkóztatás matematikából,
Jaczkó Xénia
művészeti iskolai tanár
tartósan távollevő
Jeli Zoltán
tanár
kémia, biológia, természettudomány
Joó Enikő
tanító, tanár
4.c osztályfőnök
magyar nyelv és irodalom,
vizuális kultúra, technika és tervezés,
napközis foglalkozások,
magyar nyelv és irodalom felzárkóztató
Kalmárné Török Eszter
tanító
teátrumi foglalkozások
Király Krisztina
tanár
könyvtárostanár
5.b osztályfőnök-helyettes
NYIK,  magyar nyelv és irodalom felvételi előkészítő foglalkozás,
könyvtár
Kiss Katinka
művészeti iskolai tanár
népi játék, néptánc,
folklórismeret, tánctörténet
Kissné Szekeres Ibolya
iskolapszichológus
iskolapszichológusi konzultáció
László-Molnár Nikolett
tanító
4.b osztályfőnök-helyettes
angol nyelv, matematika, ének-zene,
techniak és tervezés, testnevelés,
angol felzárkóztató foglalkozás,
angol tehetségkibontakoztató foglalkozás, felzárkóztatás matematikából, napközis foglalkozások
Lovasné Angyal Éva
tanító
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
gyermek- és ifjúságvédelmi
munkaközösség-vezető
1.b osztályfőnök-helyettes
matematika, testnevelés,
vizuális kultúra, technika,
természetismeret, néprajz, etika,
napközis foglalkozások,
felzárkóztatás matematikából,
gyermek- és ifjúságvédelem
Luca Máriusz Teodor
tanár
8.b osztályfőnök
testnevelés, úszás
Mádi István
tanár
felsős természettudományi munkaközösség-vezető
7.b osztályfőnök
angol nyelv, matematika,
tehetségkibontakoztató foglalkozás matematikából,
felvételi előkészítő foglalkozás matematikából
Makai Ilona
tanár
7.b osztályfőnök-helyettes
angol nyelv
Márkus Ágnes
tanár
felső tagozatos NYIK munkaközösség-vezető
7.a osztályfőnök
magyar nyelv és irodalom,
német nyelv, német szakkör,
magyar nyelv és irodalom felzárkóztatás,
magyar nyelv és irodalom tehetségkibontakoztató foglakozás
Mir Dávid Hessami
művészeti iskolai tanár
népi játék, néptánc
Müller Gáborné
tanító
1.a osztályfőnök
irodalom, magyar nyelv,
testnevelés, etika, technika,
napközis foglalkozások
Nagyné Hoppál Irén
tanító
alsó tagozatos NYIK munkaközösség-vezető
3.a osztályfőnök
magyar nyelv és irodalom,
vizuális kultúra, etika,
technika és tervezés,
napközis foglalkozások,
magyar nyelv és irodalom felzárkóztatás
Nagyné Tompa Zsanett
tanító
tartósan távollévő
Náhóczki Márta
tanár
6.a osztályfőnök helyettes
biológia, digitális kultúra,
informatika, informatika szakkör
Pándi Zsuzsanna
tanító
4.b osztályfőnök
magyar nyelv és irodalom,
vizuális kultúra, etika,
napközis foglalkozások, környezetismeret,
magyar nyelv és irodalom felzárkóztatás
Papp Krisztián Sándor
tanító
2.b osztályfőnök helyettes
angol nyelv, ének-zene,
matematika, testnevelés
angol tehetségkibontakoztató,
napközis foglalkozások,
felzárkóztatás matematikából
Papp Nóra
tanár
angol nyelv
Pékné Csomor Katalin
tanár
7.a osztályfőnök helyettes
magyar nyelv és irodalom, történelem, hon-és népismeret,
NYIK, könyvtár,
magyar nyelv és irodalom felvételi előkészítő foglalkozás,
magyar nyelv és irodalom tehetségkibontakoztató foglalkozás
Ráczné Molnár Marianna
tanító
gyógypedagógus
iskolai fejlesztő pedagógus
5.b osztályfőnök-helyettes
BTMN fejlesztés,
SNI fejlesztés
Rimócziné Szabó Eszter
tanító
3.c osztályfőnök
magyar nyelv és irodalom,
vizuális kultúra, technika és tervezés,
napközis foglalkozások
Romhányi Anita
tanár
művészeti munkaközösség-vezető
8.a osztályfőnök-helyettes
ének-zene, kórus,
tehetséggondozás énekből
Sándor Brigitta
tanár
8.a osztályfőnök
magyar nyelv és irodalom, NYIK,
magyar nyelv és irodalom tehetségkibontakoztató foglalkozás,
magyar nyelv és irodalom felzárkóztatás,
magyar nyelv és irodalom felvételi előkészítő foglalkozás
Surinné Zsidel Andrea
tanító
intézményvezető-helyettes II.
matematika,
felzárkóztatás matematikából
Szabó-Sándor Edina
tanító
tartósan távollevő
angol nyelv, matematika,
testnevelés, angol felzárkóztató,
angol tehetségkibontakoztató foglalkozás,
felzárkóztatás matematikából,
napközis foglalkozások
Szabóné Kovács Krisztina
tanító
3.b osztályfőnök
magyar nyelv és irodalom,
angol nyelv, ének-zene,
napközis foglalkozások,
felzárkóztatás angolból,
angol tehetségkibontakoztató foglalkozás
Szamosfalvi Gabriella
tanító, tanár
intézményvezető
dráma és színház
Szepesi Roberta
tanító
angol nyelv, ének-zene,
felzárkóztatás angol nyelvből,
tehetséggondozás angol nyelvből,
angol társalgó szakkör
Szurgyiné Csontos Zsuzsanna
tanár
6.b osztályfőnök
történelem, ének-zene,
kórus, citera szakkör,
történelem szakkör
Szűcs Evelin
tanár
történelem, napközis foglalkozások
Takács Erzsébet
tanár
intézményvezető-helyettes I.
kémia
Tatár Gábor
tanító
digitális kultúra, vizuális kultúra
napközis foglalkozások
Tóth Csaba
tanár
úszás
Törökné Négyes Hajnalka
tanár
ének-zene, kórus, néptánc,
ének szakkör,
napközis foglalkozások
Urbánné Baranyai Tünde
tanító
1.a osztályfőnök-helyettes
matematika, angol nyelv,
digitális kultúra,
felzárkóztatás angol nyelvből,
angol nyelv tehetség-kibontakoztató,
napközis foglalkozások
Vágó Ibolya Julianna
tanár
német nyelv, etika,
technika és tervezés,
napközis foglalkozások
Vonáné Iski Adrienn
tanító
2.a osztályfőnök-helyettes
magyar nyelv és irodalom, testnevelés, iskolai sportkör,
napközis foglalkozások,
magyar nyelv és irodalom felzárkóztatás