Tanári kar

Név/egyéb információkTanított tantárgyak
Aszódiné Balla Erzsébet
tanító
alsós természettudományi munkaközösség-vezető 
2.a osztályfőnök
matematika, testnevelés
néptánc, vizuális kultúra, etika,
napközis foglalkozások,
felzárkóztatás matematikából
Bakos Dániel
tanár
testnevelés, úszásoktatás
Baloghné Cseppentő Anita
tanító
idegen nyelvi munkaközösség-vezető
3.b osztályfőnök
anyanyelv és kommunikáció, irodalom, ének-zene, báb, etika,
angol nyelv, angol szakkör,
napközis foglalkozások,
NYIK felzárkóztatás
Batáné Tóth Enikő
tanító
8.c osztályfőnök
testnevelés, gyógytestnevelés
Bánhidi Szilvia
tanár
5.b osztályfőnök-helyettes
angol nyelv, etika,
napközis foglalkozások
Benedekné Pap Linda
2.b osztályfőnök-helyettes
matematika,
felzárkóztatás matematikából,
technika, testnevelés,
napközis foglalkozások
Biró Gyöngyi
tanító
4.b osztályfőnök
anyanyelv és kommunikáció,  
irodalom, ének-zene, néptánc,
etika, napközis foglalkozások,
felzárkóztatás NYIK-ből,
 bábozás, disputa szakkör
Borbényi Beatrix
tanító, tanár
8.b osztályfőnök
angol nyelv, etika
Busi Szilvia
tanító
2.a osztályfőnök-helyettes
magyar nyelv, irodalom,
technika, angol nyelv,
NYIK felzárkóztatás,
napközis foglalkozások,
nyelv- és beszédfejlesztő foglalkozások
Czétényi Csaba
tanár
testnevelés munkaközösség-vezető
7.c osztályfőnök
testnevelés, matematika,
tehetségkibontakoztató és felkészítő foglalkozás matematikából
Cseh Zsolt Bence
művészeti iskolai tanár
óraadó
népi játék, néptánc, folklórismeret
Demeter Orsolya
tanár
6.b osztályfőnök-helyettes
magyar nyelv, irodalom,
tehetségkibontakoztató foglalkozás NYIK-ből, felzárkóztatás NYIK-ből,
színjátszó szakkör,
egyéni foglalkozások
El Bakour Bernard André
tanár
földrajz, természettudomány,
egyéni foglalkozások, fizika
Fábián Gabriella
tanító
óraadó
egyéni foglalkozások
Farkas-Osváth Enikő
tanár
óraadó
fizika
Farkas-Osváth Róbert
tanár
óraadó
fizika
Fodor Erika
tanító
2.c osztályfőnök-helyettes
matematika, testnevelés, 
természetismeret,
etika, sakk szakkör,
napközis foglalkozások
Gál Orsolya
tanító
1.c osztályfőnök-helyettes
matematika, testnevelés,
etika, matematika felzárkóztatás,
napközis foglalkozások
Gellén Péter
művészeti iskolai tanár
osztályfőnök az AMI-ban
népi játék, néptánc,
tánctörténet, folklórismeret
Gémesi Györgyi
tanító
4.a osztályfőnök
matematika, természetismeret,
vizuális kultúra,
napközis foglalkozások,
 felzárkóztatás matematikából, 
Öko team-vezető
Gura Judit
tanító
1.b osztályfőnök-helyettes
matematika, vizuális kultúra,
ének-zene, technika,
testnevelés, iskolai sportkör
napközis foglalkozások,
felzárkóztatás matematikából,
folyosógaléria szervezője 
Györe Zoltán
tanár
óraadó
vizuális kultúra
Jaczkó Xénia
néptánc pedagógiai munkaközösség vezető és osztályfőnök az AMI-ban
népi játék, néptánc,
folklórismeret
Joó Enikő
tanító, tanár
2.c osztályfőnök
magyar nyelv, irodalom,
vizuális kultúra,
ének-zene, technika,
napközis foglalkozások,
felzárkóztatás NYIK-ből
Kalmárné Török Eszter
tanító
óraadó
1.a osztályfőnök-helyettes
matematika, vizuális kultúra,
testnevelés, napközis foglalkozások,
felzárkóztatás matematikából
Király Krisztina
tanár
könyvtárostanár
8.a osztályfőnök-helyettes
anyanyelv és kommunikáció,  
irodalom, könyvtár,
előkészítő foglalkozás NYIK-ből
Kiss Katinka
művészeti iskolai tanár
óraadó
népi játék, néptánc,
folklórismeret
Kissné Szekeres Ibolya
iskolapszichológus
iskolapszichológusi konzultáció
László-Molnár Nikolett
tanító
tartósan távollevő
Lendvai Ágnes
7.b osztályfőnök
technika, testnevelés,
Lovasné Angyal Éva
tanító
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
gyermek- és ifjúságvédelmi
munkaközösség-vezető
3.b osztályfőnök-helyettes
matematika, testnevelés,
vizuális kultúra, technika,
természetismeret,
napközis foglalkozások,
felzárkóztatás matematikából,
drogügyi koordinátor,
gyermek- és ifjúságvédelem
Luca Máriusz Teodor
tanár
6.b osztályfőnök
úszás, testnevelés,
tömegsport
Mádi István
tanár
felsős természettudományi munkaközösség-vezető
angol nyelv, matematika,
tehetségkibontakoztató foglalkozás matematikából,
előkészítő foglalkozás matematikából
Makai Ilona
tanár
7.b osztályfőnök-helyettes
angol nyelv
Márkus Ágnes
tanár
felső tagozatos NYIK munkaközösség-vezető
5.a osztályfőnök
magyar nyelv, irodalom,
német nyelv,
felzárkóztatás NYIK-ből,
előkészítő foglalkozás NYIK-ből
Müller Gáborné
tanító
3.a osztályfőnök
anyanyelv és kommunikáció, irodalom, testnevelés,
vizuális kultúra,
felzárkóztatás NYIK-ből,
napközis foglalkozások
Nagyné Hoppál Irén
tanító
alsó tagozatos NYIK munkaközösség-vezető
1.a osztályfőnök
magyar nyelv, irodalom,
vizuális kultúra
báb, technika, etika,
napközis foglalkozások,
felzárkóztatás NYIK-ből
Nagyné Tompa Zsanett
tanító
tartósan távollévő
Náhóczki Márta
tanár
biológia, digitális kultúra
Pándi Zsuzsanna
tanító
2.b osztályfőnök
magyar nyelv, irodalom,
ének-zene, etika, vizuális kultúra,
napközis foglalkozások,
felzárkóztatás NYIK-ből
Papp Krisztián Sándor
tanító
angol nyelv, ének-zene,
vizuális kultúra, technika,
angol nyelv szakkör,
napközis foglalkozások
Papp Nóra
tanár
angol nyelv
Pékné Csomor Katalin
tanár
magyar nyelv, irodalom, történelem,
felzárkóztatás NYIK-ből, könyvtár
Ráczné Molnár Marianna
tanító
gyógypedagógus
iskolai fejlesztő pedagógus
7.c osztályfőnök-helyettes
gyógypedagógiai fejlesztés
Rimócziné Szabó Eszter
tanító
1.c osztályfőnök
magyar nyelv, irodalom,
ének-zene, technika és tervezés,
napközis foglalkozások,
felzárkóztatás NYIK-ből
Romhányi Anita
tanár
művészeti munkaközösség-vezető
6.a osztályfőnök-helyettes
ének-zene, kórus,
tehetséggondozás énekből
Sándor Brigitta
tanár
6.a osztályfőnök
magyar nyelv, irodalom,
tehetségkibontakoztató foglalkozás NYIK-ből,
felzárkóztatás NYIK-ből
Surinné Zsidel Andrea
tanító
intézményvezető-helyettes II.
testnevelés
Szabó-Sándor Edina
tanító
tartósan távollevő
Szabóné Kovács Krisztina
tanító
1.b osztályfőnök
magyar nyelv, irodalom,
angol nyelv, etika,
angol szakkör,
napközis foglalkozások,
felzárkóztatás NYIK-ből
Szamosfalvi Gabriella
tanító
intézményvezető
dráma és színház
Szávó Viktória
tanár
matematika, informatika szakkör,
felzárkóztató foglalkozás matematikából,
napközis foglalkozások
Szepesi Roberta
tanító
8.b osztályfőnök-helyettes
angol nyelv,
angol szakkör,
tehetséggondozás angol nyelvből
Szurgyiné Csontos Zsuzsanna
tanár
8.a osztályfőnök
történelem, ének-zene,
kórus, citera szakkör,
történelem szakkör
Szűcs Evelin
tanár
történelem, ének-zene, kórus,
napközis foglalkozások
Takács Erzsébet
tanár
intézményvezető-helyettes I.
kémia
Tatár Gábor
3.a osztályfőnök-helyettes
matematika, technika,
digitális kultúra, természetismeret, etika, informatika szakkör,
napközis foglalkozások,
felzárkóztatás matematikából
Tóth Csaba
tanár
úszás
Törökné Négyes Hajnalka
tanár
ének-zene, kórus, néptánc,
ének szakkör
Vágó Ibolya Julianna
tanár
7.a osztályfőnök
német nyelv, etika, technika,
német szakkör
Vonáné Iski Adrienn
tanító
4.a osztályfőnök-helyettes
NYIK, testnevelés, etika,
ISK váltóverseny, bábozás, technika
napközis foglalkozások,
felzárkóztatás NYIK-ből