Tanári kar

Név/egyéb információkTanított tantárgyak
Aszódiné Balla Erzsébet
tanító
alsós természettudományi munkaközösség-vezető 
1.a osztályfőnök
matematika, testnevelés
néptánc, KVK, etika,
napközis foglalkozások,
felzárkóztatás matematikából
Bakos Dániel
tanár
testnevelés, úszásoktatás,
vízhez szoktatás
Baloghné Cseppentő Anita
tanító
idegen nyelvi munkaközösség-vezető
3.b osztályfőnök
NYIK, báb, etika,
ének-zene,
angol nyelv,
angol szakkör,
napközis foglalkozások,
NYIK felzárkóztatás
Batáné Tóth Enikő
tanító
8.c osztályfőnök
testnevelés, gyógytestnevelés
Bánhidi Szilvia
tanár
5.b osztályfőnök-helyettes
angol nyelv, etika
angol szakkör,
egyéni foglalkozások
Benedekné Pap Linda
2.b osztályfőnök-helyettes
matematika,
felzárkóztatás metematikából,
technika, teestnevelés,
napközis foglalkozások
Biró Gyöngyi
tanító
4.b osztályfőnök
NYIK, bábozás, KVK, ének-zene, néptánc, etika
napközis foglalkozások,
felzárkóztatás NYIK-ből,
disputa szakkör, technika, néprajz
Borbényi Beatrix
tanító, tanár
8.b osztályfőnök
angol nyelv,
angol szakkör, etika
Busi Szilvia
tanító
2.a osztályfőnök-helyettes
NYIK, technika
NYIK felzárkóztatás,
napközis foglalkozások,
nyelv- és beszédfejlesztő foglalkozások
Czétényi Csaba
tanár
testnevelés munkaközösség-vezető
7.c osztályfőnök
testnevelés, matematika,
felkészítő foglalkozás matematikából
Cseh Zsolt Bence
művészeti iskolai tanár
óraadó
népi játék, néptánc, folklórismeret,
tánctörténet
Demeter Orsolya
tanár
6.b osztályfőnök-helyettes
NYIK,
felzárkóztatás NYIK-ből,
előkészítő foglalkozás NYIK-ből,
színjátszó szakkör,
egyéni foglalkozások
El Bakour Bernard André
tanár
földrajz, természetismeret,
napközis foglalkozások,
egyéni foglalkozások, kémia
Fábián Gabriella
tanító
óraadó
egyéni foglalkozások
Farkas-Osváth Enikő
tanár
óraadó
fizika
Farkas-Osváth Róbert
tanár
óraadó
fizika
Fodor Erika
tanító
2.c osztályfőnök-helyettes
matematika, testnevelés, 
természetismeret,
etika, sakk szakkör,
napközis foglalkozások,
matematika felzárkóztatás 
Gál Orsolya
tanító
1.c osztályfőnök-helyettes
matematika, testnevelés,
etika, matematika felzárkóztatás,
napközis foglalkozások
Gellén Péter
művészeti iskolai tanár
népi játék, néptánc,
tánctörténet
Gémesi Györgyi
tanító
4.a osztályfőnök
matematika,
természetismeret,
KVK, néprajz,
napközis foglalkozások,
 felzárkóztatás matematikából, 
Öko team-vezető
Gura Judit
tanító
1.b osztályfőnök-helyettes
matematika, KVK,
természetismeret,
technika,
testnevelés, néprajz, 
napközis foglalkozások,
felzárkóztatás matematikából,
folyosógaléria szervezője 
Györe Zoltán
tanár
óraadó
KVK
Ihászné Kerekes Katalin
tanár
matematika,
felzárkóztatás matematikából,
matematika előkészítő foglalkozás,
egyéni foglalkozások
Joó Enikő
tanító, tanár
2.c osztályfőnök
NYIK, KVK,
ének-zene, technika,
napközis foglalkozások,
felzárkóztatás NYIK-ből,
Király Krisztina
tanár
könyvtárostanár
8.a osztályfőnök-helyettes
NYIK, könyvtár, könyvtárhasználat,
felzárkóztatás NYIK-ből
Kiss Katinka
művészeti iskolai tanár
óraadó
népi játék, néptánc,
folklórismeret
Kissné Szekeres Ibolya
iskolapszichológus
iskolapszichológusi konzultáció
László-Molnár Nikolett
tanító
tartósan távollevő
Lendvai Ágnes
7.b osztályfőnök
technika, testnevelés,
tömegsport
Lovasné Angyal Éva
tanító
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
gyermek- és ifjúságvédelmi
munkaközösség-vezető
3.b osztályfőnök-helyettes
testnevelés, KVK, technika, néprajz
természetismeret, matematika,
napközis foglalkozások,
felzárkóztatás matematikából,
drogügyi koordinátor,
gyermek- és ifjúságvédelem
Luca Máriusz Teodor
tanár
6.b osztályfőnök
úszás, testnevelés,
tömegsport
Mádi István
tanító
tanár
felsős természettudományi munkaközösség-vezető
angol nyelv,
angol szakkör,
egyéni foglalkozások,
matematika,
felzárkóztatás matematikából
Makai Ilona
tanár
7.b osztályfőnök-helyettes
angol nyelv,
angol szakkör
Márkus Ágnes
tanár
felső tagozatos NYIK munkaközösség-vezető
5.a osztályfőnök
NYIK, német nyelv,
felzárkóztatás NYIK-ből,
előkészítő foglalkozás NYIK-ből
Müller Gáborné
tanító
3.a osztályfőnök
NYIK, néprajz, KVK,
testnevelés, bábozás,
felzárkóztatás NYIK-ből,
napközis foglalkozások
Nagyné Hoppál Irén
tanító
alsó tagozatos NYIK munkaközösség-vezető
1.a osztályfőnök
NYIK, báb, KVK, technika, etika, néprajz,
napközis foglalkozások,
felzárkóztatás NYIK-ből
Nagyné Tompa Zsanett
tanító
tartósan távollévő
Náhóczki Márta
tanár
természetismeret, biológia, informatika,
informatika szakkör, egyéni foglalkozások
Pándi Zsuzsanna
tanító
2.b osztályfőnök
NYIK, ének-zene,
etika, KVK,
napközis foglalkozások,
felzárkóztatás NYIK-ből
Papp Krisztián Sándor
tanító
angol nyelv,
tehetséggondozó foglalkozás angol nyelvből, egyéni fejlesztő foglalkozások
Papp Nóra
tanár
tartósan távollevő
Pékné Csomor Katalin
tanár
NYIK, történelem,
felzárkóztatás NYIK-ből,
könyvtár, egyéni foglalkozások
Ráczné Molnár Marianna
tanító
gyógypedagógus
iskolai fejlesztő pedagógus
7.c osztályfőnök-helyettes
gyógypedagógiai fejlesztés
Rimócziné Szabó Eszter
tanító
1.c osztályfőnök
ének-zene, NYIK,
bábozás, testnevelés,
napközis foglalkozások,
felzárkóztatás NYIK-ből
Romhányi Anita
tanár
művészeti munkaközösség-vezető
6.a osztályfőnök-helyettes
ének-zene, kórus,
felzárkóztatás énekből, tehetséggondozás énekből
Sándor Brigitta
tanár
6.a osztályfőnök
NYIK, KVK,
felzárkóztatás NYIK-ből,
napközis foglalkozások
Surinné Zsidel Andrea
tanító
intézményvezető-helyettes II.
testnevelés
Szabó-Sándor Edina
tanító
tartósan távollevő
Szabóné Kovács Krisztina
tanító
1.b osztályfőnök
NYIK, bábozás,
angol nyelv, etika,
angol szakkör,
napközis foglalkozások,
felzárkóztatás NYIK-ből
Szamosfalvi Gabriella
tanító
intézményvezető
dráma
Szávó Viktória
tanár
matematika,
tehetséggondozás matematikából,
napközis foglalkozások
Szepesi Roberta
tanító
8.b osztályfőnök-helyettes
angol nyelv,
angol szakkör,
tehetséggondozás angol nyelvből
Szolnokiné Jaczkó Xénia
művészeti iskolai tanár
népi játék, néptánc
Szurgyiné Csontos Zsuzsanna
tanár
8.a osztályfőnök
történelem,
ének-zene, kórus
népdalkör és citera szakkör,
versenyfelkészítő foglalkozás történelemből,
egyéni foglalkozások
Szűcs Evelin
tanár
történelem, ének-zene,
napközis foglalkozások
Takács Erzsébet
tanár
intézményvezető-helyettes I.
kémia
Tatár Gábor
3.a osztályfőnök-helyettes
matematika, technika
természetismeret, etika,
napközis foglalkozások,
felzárkóztatás matematikából
Tóth Csaba
tanár
úszás, ISK foci
Törökné Négyes Hajnalka
tanár
ének-zene, kórus, néptánc,
tehetséggondozás énekből
Vágó Ibolya Julianna
tanár
7.a osztályfőnök
német nyelv, etika, technika
Vonáné Iski Adrienn
tanító
4.a osztályfőnök-helyettes
NYIK, testnevelés,
ISK váltóverseny, bábozás, technika
napközis foglalkozások,
felzárkóztatás NYIK-ből