A beiratkozásra meghatározott idő

Általános iskola
Az általános iskolába történő felvétel eljárási szabályait a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 21- 23.§ tartalmazza.
Az iskolába történő felvételről a tankötelezettség keletkezésének szabályozása szerint kell eljárni. (Köznevelési törvény 45. §, 50-51.§)

A 2021-2022-es tanév első évfolyamára a beiratkozás időpontja:
2021. április 15-16.
(Bővebben pedagógiai program 49-50. oldal.)