Nyelvoktatás

Kedves Látogató!

Örömünkre szolgál, hogy érdeklődik iskolánk idegen nyelvi oktatása iránt.
Munkaközösségünk egy jól együttműködő közösséget alkot, ahol célunk, hogy a gyerekekkel már kisgyermekkorban megkedveltessük az idegen nyelvet
A kicsik nálunk nem tanulják, hanem elsajátítják a nyelvet, játék közben ragad rájuk észrevétlenül. Hisszük, hogy minél előbb kezdenek barátkozni vele, annál hatékonyabban épül be mindennapjaikba.
Iskolánkban első osztálytól kezdve tanítunk idegen nyelvet, saját tanterv szerint már 7. éve.
Első két évfolyamon a játékot hívjuk segítségül, szerepjátékokkal, dalokkal, versekkel színesítjük óráinkat.
Második osztály végére már komoly alaptudással rendelkeznek a gyerekek, már egyszerű szövegek értelmezésére, reprodukálására is képesek.
Tapasztalatunk szerint a gyerekek bátran kommunikálnak egymással és a pedagógusokkal is angolul.
Felső tagozaton társalgó nyelvórákon szakköri formában nyújtunk lehetőséget tehetségük kibontakoztatására. A lassabban haladók számára egyéni fejlesztéssel, korrepetálással és csoportbontással biztosítjuk a pozitív élményeket.
Iskolánkban 5. osztálytól nyílik lehetőség második idegen nyelvként a német nyelv tanulására.
A gyerekek már harmadik osztálytól részt vesznek különböző városi, megyei és országos nyelvi versenyeken. Az ezeken elért eredményeink bizonyítják idegennyelv oktatásunk magas színvonalát. Diákjaink nyelvismeretüket külföldi utazásokon is bővíthetik.

Baloghné Cseppentő Anita
idegen nyelvi munkaközösség-vezető