Intézményi Közzétételi lista

 1. Az intézmény felvételi lehetőségéről szóló tájékoztató
 2. A beiratkozásra meghatározott idő
 3. A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
 4. Díjfizetési kötelezettség
 5. Értékelések
 6. Nyitvatartás rendje
 7. Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai
 8. Alapdokumentumok
 9. Pedagógusok iskolai végzettsége
 10. Nevelő-oktató munkát segítők iskolai végzettsége
 11. Országos mérés-értékelés eredményei
 12. Tanórán kívüli foglalkozások
 13. Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
  (pedagógiai program 65-69. oldal)
 14. Tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
  (házirend 16-17. oldal)
 15. Iskolai osztályok száma és tanulók létszáma