Ének-zene

Kedves Látogató!

Iskolánkban kiemelt szerepet kap a művészeti nevelés, ezért nagy örömmel fogadjuk érdeklődését. Várjuk ide, mindazokat a tehetséges óvodás gyerekeket, akik számára örömforrást jelent az egyéni és a közös éneklés, vagy akár a hangszerjáték.
Régi kutatások bizonyítják, hogy a zenei nevelés fejleszti személyiségünket, gazdagítja szociális, közösségi, esztétikai, erkölcsi és intellektuális értékrendünket. Zenepedagógiai munkánk Kodály Zoltán alapelveire épül, amely az aktív éneklést és zenélést szorgalmazza a tradicionális népzenén és igényes műzenén keresztül. A zenei nevelés teret biztosít a nemzeti hagyományok ápolásának, kapcsolatot teremt a társművészetekkel és más tudományterületekkel. Tudományosan igazolt a transzferhatása is, hiszen nagy mértékben elősegíti a tanulási folyamat eredményességét.
Minden énekóra szerves része a képességfejlesztés, ami az 1. és 2. osztályban változatos és játékos formában, sok mozgással, élményszerűen történik. A zenét tanuló gyerekek megismerkednek nagyon sok gyermekdallal, népi játékkal, ami kulturális örökségünk részét képezik. A furulyát a gyerekek örömmel veszik a kezükbe, a megtanult egyszerű dallamokkal, kánonokkal a hallásuk is fejlődik. Alsó tagozatban a zenei írás és olvasás alapjait elsajátítva kottaolvasó emberekké válnak.
3-4.osztályban megismerkednek a kóruséneklés alapjaival. A kóruséneklés a közösséghez való tartozást erősíti bennük. Több kórus működik iskolánkban: alsós Tücsök kórus, felsős Gyermekkar, Válogatott kamarakórus. Kórusaink folyamatosan szerepelnek iskolai, városi színtéren, megyei és országos versenyeken. Az eddig elért eredmények, sikerek, közös élmények igazolják az ének-zene oktatás magas színvonalát. A mutálós fiúk is megtalálják helyüket a Fiúkórusban, illetve akik később kapcsolódnak be a zenetagozatba, számukra Fejlesztő kórus órákat biztosítunk.
Munkaközösségünk olyan zeneértő szakemberekből áll, akik évekig énekeltek kórusban, aktívan játszanak hangszeren és együtt muzsikálnak a mai napig is. Ezt az életre szóló élményt – ami meghatározta hivatásunkat – szeretnénk továbbadni olyan zenére fogékony gyerekeknek, akik egy plusszal indulhatnak tovább iskolánkból és ez a tudás és élmény pozitívan meghatározhatja jövőjüket, teljesebbé és harmonikusabbá teheti személyiségüket.

Romhányi Anita
Művészeti munkaközösség-vezetó